pb.pl
2,0800 zł
-1,89% -0,0400 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Informacje o spółce - QUERCUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowy Świat 6/12
Kod: 00-400
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2053000
Fax: +48 22 2053001
Internet: www.quercustfi.pl
Email: biuro@quercustfi.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
TELESTR 189 909 6,09%
XTB 6 243 759 5,32%
ULMA 264 893 5,04%
SELENAFM 1 367 141 5,99%
ALTUSTFI 3 295 589 7,08%
ESSYSTEM 2 152 995 5,02%
IPOPEMA 2 819 552 9,42%
DDISTANCE 1 220 000 9,30%
ZAMET 5 368 336 5,07%
HARPER 6 131 552 9,63%
TRANSPOL 2 416 761 10,58%
ATREM 502 688 5,45%
LARQ 612 687 7,64%
SFINKS 1 870 671 6,02%
VOTUM 1 174 277 9,79%
MOSTALZAB 3 809 985 5,11%
MEXPOLSKA 391 535 5,11%
BBIDEV 12 309 223 12,08%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Prezes: Buczek Sebastian
Sektor: zarządzanie aktywami
EKD: działalność związania z zarządzaniem funduszami
Liczba akcji: 57 273 781
Zatrudnienie:
  • 25 (2017r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1080003520
KRS: 0000288126
EKD: 66,30
Ticker GPW: QRS
ISIN: PLQRCUS00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 119 129 464,48 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 57 273 781 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 834 928
Liczba głosów na WZA: 57 273 781 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,81%
Kapitał akcyjny: 5 727 378,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 834 928
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,19%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Głowacki Jakub wraz z Jakub Głowacki sp.k. 12 722 654 (22,21%) 12 722 654 (22,21%) 2014-12-11 -
Buczek Sebastian wraz z Anną Buczek 10 991 615 (19,19%) 10 991 615 (19,19%) 2015-08-31 -
Q1 FIZ 5 900 000 (10,30%) 5 900 000 (10,30%) 2013-05-29 -
NN OFE portfel 5 220 659 (9,11%) 5 220 659 (9,11%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, SGN, TEN, MIL, MON, KTY, IND, TPE, RON, RVU, KGL, BBD, MBK, SKA, BKM, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A5 - subskrypcja prywatna 1 052 895
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-21
2016-10-17
seria A6 - subskrypcja prywatna 535 348
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-21
2016-10-17
seria A - akcje założycielskie 2007-08-21 42 700 000
0,00
0,10 0,00 42 700 000
4 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-10
seria B1 2008-01-10 6 055 000
0,00
0,10 0,00 60 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
2011-03-30
seria B 2008-01-10 11 245 000
0,00
0,10 0,00 53 945 000
5 394 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-24
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-09 10 000 000
8 000 000,00
0,10 0,80 70 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-09
2008-07-21
2011-03-30
podział akcji serii A i B wyodrębnienie akcji serii A1 i B1 2010-04-30 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-08
2011-03-30
seria C1 - subskrypcja prywatna 2010-06-29 1 047 246
0,00
0,10 0,00 71 047 246
7 104 724,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-28
2011-03-30
podział akcji serii B wyodrębnienie akcji serii B3 - 2230000 2011-04-27 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-23
podział akcji serii A i B wyodrębnienie akcji serii A2 - 25000, serii B4 - 2000000 2012-04-25 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


wyodrębnienie akcji serii A4, B6 i B7 2014-09-03 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C, C1 2014-09-03 -4 430 000
0,00
0,10 0,00 66 617 246
6 661 724,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-09-02 -3 225 673
0,00
0,10 0,00 63 391 573
6 339 157,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-10-25 -3 136 214
0,00
0,10 0,00 60 255 359
6 025 535,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-13
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21 2017-04-27 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-28 -2 981 578
0,00
0,10 0,00 57 273 781
5 727 378,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2011-05-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Buczek Sebastian Prezes Zarządu 2016-04-27 -
Paderewski Artur Wiceprezes Zarządu 2016-04-27 -
Płuska Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-04-27 -
Cichoń Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-04-27 -
Jamka Jarosław Wiceprezes Zarządu 2019-02-14 -
Pasternok, Paweł Filip Członek Zarządu 2018-04-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sanowski Paweł Przewodniczący RN 2018-04-25 -
Nowicki Janusz Wiceprzewodniczący RN 2016-04-27 -
Lubianiec Jerzy Sekretarz RN 2016-04-27 LPP - Przewodniczący RN
- Przewodniczący RN
Cieślik Jerzy Członek RN 2016-04-27 -
Olczyk Dariusz Członek RN 2019-02-14 LOKUM - Przewodniczący RN