pb.pl
2,3100 zł
-0,86% -0,0200 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 304 13 187 13 383 14 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 856 1 289 4 351 3 274
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 022 2 774 2 677 3 467
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 678 2 257 2 132 2 793
Amortyzacja (tys. zł) 143 102 106 105
EBITDA (tys. zł) -2 713 1 391 4 457 3 379
Aktywa (tys. zł) 65 924 67 543 70 454 74 976
Kapitał własny (tys. zł)* 42 022 44 279 46 412 49 205
Liczba akcji (tys. szt.) 57 273,781 57 273,781 57 273,781 57 273,781
Zysk na akcję (zł) 0,082 0,039 0,037 0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,734 0,773 0,810 0,859
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej