pb.pl
2,4600 zł
-5,75% -0,1500 zł
Quercus TFI SA (QRS)

Wyniki finansowe - QUERCUS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 808 22 227 19 414 19 304
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 513 6 723 5 408 -2 856
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 804 6 883 -25 918 6 022
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 307 5 572 -26 750 4 678
Amortyzacja (tys. zł) 99 103 110 143
EBITDA (tys. zł) 7 612 6 826 5 518 -2 713
Aktywa (tys. zł) 69 144 73 265 48 218 65 924
Kapitał własny (tys. zł)* 58 523 64 094 37 344 42 022
Liczba akcji (tys. szt.) 57 273,781 57 273,781 57 273,781 57 273,781
Zysk na akcję (zł) 0,110 0,097 -0,467 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,022 1,119 0,652 0,734
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej