pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Standrew SA (STD)

Informacje o spółce - STANDREW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa na ryku tartacznym. Główne asortyment produkcji to: tarcica obrzynana i nieobrzynana, świeża, suszona, strugana, elementy konstrukcyjne, elementy klejone, deski podłogowe, listwy wykończeniowe, elementy (fryzy) do produkcji deski warstwowej, mebli i innych wyrobów.

Dane teleadresowe

Ulica: Huta Szklana 83
Kod: 64-761
Miejscowość: Krzyż Wielkopolski
Kraj: Polska
Telefon: +48 67 2564148
Fax: +48 67 2565865
Internet: www.standrew.com.pl
Email: biuro@standrew.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Standrew SA
Prezes: Stankiewicz Tomasz
Sektor: drewno
EKD: produkcja wyrobów tartacznych
Liczba akcji: 1 510 000
Zatrudnienie:
  • 49 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: EDG Spółka Audytorska sp. z o.o.
NIP: 7631852437
KRS: 0000435896
EKD: 16,10
Ticker GPW: STD
ISIN: PLSTNDR00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 969 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 510 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 237 500
Liczba głosów na WZA: 2 710 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,95%
Kapitał akcyjny: 151 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 437 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,05%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stankiewicz Tomasz 437 500 (28,97%) 837 500 (30,90%) 2018-02-19 -
Stankiewicz Edward 400 000 (26,49%) 800 000 (29,52%) 2013-06-19 -
Stankiewicz Łukasz 400 000 (26,49%) 800 000 (29,52%) 2013-06-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-09-11 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-17
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-09-11 200 000
20 000,00
0,10 0,10 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-17
seria C - subskrypcja prywatna 2013-01-17 120 000
12 000,00
0,10 0,10 1 320 000
132 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-19
2013-02-25
seria D - subskrypcja prywatna 2013-03-07 190 000
19 000,00
0,10 0,10 1 510 000
151 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-19
2013-04-22
seria E - subskrypcja prywatna 2019-10-01 4 576
40 909,44
0,10 8,94 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stankiewicz Tomasz Prezes Zarządu 2012-09-11 -
Stankiewicz Edward Wiceprezes Zarządu 2012-09-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stankiewicz Łukasz Przewodniczący RN 2014-06-30 -
Stankiewicz Jarosław Członek RN 2012-09-11 -
Cugier Sylwia Członek RN 2012-09-11 -
Komer Wojciech Członek RN 2012-09-11 -
Kozłowski Radosław Członek RN 2014-10-06 -