pb.pl
11,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Standrew SA (STD)

Wyniki finansowe - STANDREW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 013 5 377 4 902 4 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 295 282 329 322
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 161 141 176 181
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 123 89 142 130
Amortyzacja (tys. zł) 166 154 157 137
EBITDA (tys. zł) 461 436 486 459
Aktywa (tys. zł) 18 724 18 729 18 823 18 650
Kapitał własny (tys. zł)* 5 271 4 813 4 955 5 085
Liczba akcji (tys. szt.) 1 510,000 1 510,000 1 510,000 1 510,000
Zysk na akcję (zł) 0,081 0,059 0,094 0,086
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,491 3,187 3,281 3,368
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej