pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Swarzędz Meble SA (SWZ)

Wyniki finansowe - SWARZEDZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 536 3 969 3 244 3 376
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 140 -2 651 -1 864 -916
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 362 -2 695 -3 828 -976
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 362 -2 695 -3 828 -976
Amortyzacja (tys. zł) 359 332 325 250
EBITDA (tys. zł) -3 781 -2 319 -1 539 -666
Aktywa (tys. zł) 26 971 22 793 16 570 9 412
Kapitał własny (tys. zł)* 13 201 10 506 923 -53
Liczba akcji (tys. szt.) 8 738 797,550 8 738 797,550 8 738 797,550 8 738 797,550
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,002 0,001 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej