pb.pl
0,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
MNI SA (MNI)

Informacje o spółce - MNI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa dostarcza m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej, jest czołowym na polskim rynku dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP. Oferuje ponadto usługi telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO. Grupa dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją iTV dostępną na wszystkich polskich platformach cyfrowych oraz w większości sieci kablowych, kanałami TV o charakterze datingowym w Wielkiej Brytanii na platformie SKY, serwisami WWW oraz medialnymi systemami mobilnymi.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Plac Trzech Krzyży 3
Kod: 00-535
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5833744
Fax: +48 22 6270914
Internet: www.mni.pl
Email: spolka@mni.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
LARK 8 466 334 53,03%
MNI 12 255 255 13,04%
AINTEL 250 000 10,16%
HYPERION 5 544 000 16,97%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MNI SA
Prezes:
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność telekomunikacyjna
Liczba akcji: 93 998 969
Zatrudnienie:
  • 9 (2015r.) - spółka
  • 175 (2015r.) - grupa
Audytor: Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting sp. z o.o.
NIP: 7220003300
KRS: 0000003901
EKD: 64,20
Ticker GPW: MNI
ISIN: PLSZPTL00010

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 819 969,07 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 93 998 969 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 635 700
Liczba głosów na WZA: 94 024 347 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,29%
Kapitał akcyjny: 93 998 969,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 635 700
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Piechocki Andrzej wraz z com. Investment sp. z o.o.; WZA 25 042 885 (26,64%) 25 042 885 (30,63%) 2015-12-29 -
MNI SA 12 255 255 (13,04%) 12 255 255 (15,95%) 2016-04-24 LRK, ARN, HYP,
NN OFE 4 337 560 (4,61%) 4 337 560 (5,30%) 2017-04-12 NFT, CDC, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, RBW, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, MON, TOR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-27
seria M 7 197 414
0,00
1,00 0,00 98 946 283
98 946 283,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-14
2009-09-28
seria Ł 1 462 637
0,00
1,00 0,00 91 748 869
91 748 869,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-18
2009-07-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1993-09-30 93 190
931 900,00
10,00 10,00 93 190
931 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-10
1993-10-11
1999-04-13
seria B - abonenci 1996-06-17 16 311
163 110,00
10,00 10,00 109 501
1 095 010,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-10
1996-08-07
1999-04-13
seria C - 1 gmina, abonenci z terenu 2 gmin 1996-10-15 13 659
136 590,00
10,00 10,00 123 160
1 231 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-10
1997-02-20
1999-04-13
seria D - 3 gminy i nowi abonenci 1996-10-15 76 341
950 445,45
10,00 12,45 199 501
1 995 010,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-10
1997-02-20
1999-04-13
split 1:5 1997-02-27
2,00 997 505
1 995 010,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-07-29
seria E - subskrypcja prywatna 1997-02-27 2 210 000
5 525 000,00
2,00 2,50 3 207 505
6 415 010,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-10
1997-07-29
1999-04-13
seria G - zarząd, pracownicy 1998-06-13 59 493
297 465,00
2,00 5,00 5 050 000
10 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1998-11-19
2000-07-14
seria F - prawo poboru 5:2, wybrani inwestorzy 1998-06-13 1 783 002
17 830 020,00
2,00 10,00 4 990 507
9 981 014,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-14
1998-11-19
1999-04-13
split 1:2 1999-04-10
1,00 10 100 000
10 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


1999-06-08
seria H - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 2000-03-18 10 500 000
357 000 000,00
1,00 34,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska 2000-03-18 500 000
500 000,00
1,00 1,00 10 600 000
10 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-03-23
2003-06-25
seria H - subskrypcja publiczna 2001-06-13 2 608 558
78 256 740,00
1,00 30,00 13 208 558
13 208 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-27
2001-09-14
seria J - wierzyciele emisja nie została zarejestrowana 2003-09-15 4 000 000
10 000 000,00
1,00 2,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13

seria J - wierzyciele uchwała zarządu 2004-04-28 4 000 000
10 000 000,00
1,00 2,50 17 208 558
17 208 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-09-16
2004-11-05
seria K - Media Net Interactive sp. z o.o. kapitał docelowy 2004-10-22 5 500 000
5 500 000,00
1,00 1,00 22 708 558
22 708 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-02-07
2004-12-30
2007-06-20
zmiana firmy z Szeptel SA na MNI SA 2004-12-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-30
umorzenie akcji 2005-06-20 -137 000
0,00
1,00 0,00 22 571 558
22 571 558,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-14
seria L - prawo poboru 1:3 2006-06-30 67 714 674
67 714 674,00
1,00 1,00 90 286 232
90 286 232,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-06
2007-04-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-29 -4 947 314
0,00
1,00 0,00 93 998 969
93 998 969,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-02-21 -9
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2017-02-21 0
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2006-09-15 Prawo poboru 1:3
2002-05-06 Asymilacja po konwersji
2001-09-14 Asymilacja akcji seria H
2000-07-14 Asymilacja akcji seria G
2000-05-05 Asymilacja po konwersji
2000-01-04 Asymilacja po konwersji
1999-09-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-08 Split 1:2
1999-05-05 Asymilacja po konwersji
1999-04-13 Asymilacja akcji z CTO

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gwiazdowski Robert Wiceprzewodniczący RN 2006-06-30 CYFPOLS - Członek RN
DGA - Członek RN
Butruk Łukasz Członek RN 2010-08-18 -
Evangelou Evangelos Członek RN 2014-02-11 POLMOS_B - Członek Zarządu
Kocemba Karolina Członek RN 2013-06-27 LARK - Przewodniczący RN
Barański, Jerzy Marian Członek RN 2014-12-18 -
Guziejko, Przemysław Piotr Członek RN 2014-12-18 LARK - Sekretarz RN
AINTEL - Członek RN
HYPERION - Członek RN
Południkiewicz Jerzy Członek RN 2017-05-15 AINTEL - Członek RN
Nocuń Marek Członek RN 2017-05-15 LARK - Członek RN