pb.pl
2,40 zł
-0,41% -0,01 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 542 040 4 825 532 4 376 839 4 476 268
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 226 531 850 244 59 198 355 497
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 275 997 791 098 -65 731 362 828
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 188 466 636 153 -69 124 285 830
Amortyzacja (tys. zł) 437 329 422 938 432 660 426 800
EBITDA (tys. zł) 663 860 1 273 182 491 858 782 297
Aktywa (tys. zł) 35 792 021 35 480 795 35 052 682 36 455 026
Kapitał własny (tys. zł)* 18 036 446 18 744 706 18 686 055 18 967 636
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) 0,108 0,363 -0,039 0,163
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,292 10,696 10,662 10,823
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej