pb.pl
1,76 zł
5,39% 0,09 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 115 954 4 544 709 4 825 532 4 376 839
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 342 546 226 531 850 244 59 198
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 241 063 275 997 791 098 -65 731
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 188 030 188 466 636 153 -69 124
Amortyzacja (tys. zł) 429 461 437 329 422 938 432 660
EBITDA (tys. zł) 772 007 663 860 1 273 182 491 858
Aktywa (tys. zł) 35 619 908 35 792 021 35 480 795 35 052 682
Kapitał własny (tys. zł)* 17 844 827 18 036 446 18 744 706 18 686 055
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) 0,107 0,108 0,363 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,182 10,292 10,696 10,662
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej