pb.pl
1,4650 zł
0,27% 0,0040 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 565 485 4 476 268 4 819 946 5 312 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 59 198 355 497 -529 100 685 144
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -65 731 362 828 -583 548 654 212
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -69 124 285 830 -647 979 524 194
Amortyzacja (tys. zł) 399 247 426 800 439 385 483 972
EBITDA (tys. zł) 458 445 782 297 -89 715 1 169 116
Aktywa (tys. zł) 35 052 682 36 455 026 37 097 477 38 283 421
Kapitał własny (tys. zł)* 18 686 055 18 967 636 18 295 824 18 823 135
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) -0,039 0,163 -0,370 0,299
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,662 10,823 10,440 10,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej