pb.pl
1,6770 zł
-4,34% -0,0760 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - TAURONPE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 476 268 4 819 946 5 312 809 5 085 045
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 355 497 -529 100 685 144 253 454
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 362 828 -583 548 654 212 221 015
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 285 830 -647 979 524 194 141 903
Amortyzacja (tys. zł) 358 856 439 385 483 972 467 365
EBITDA (tys. zł) 714 353 -89 715 1 169 116 720 819
Aktywa (tys. zł) 36 455 026 37 097 477 38 283 421 39 183 499
Kapitał własny (tys. zł)* 18 967 636 18 295 824 18 823 135 18 970 129
Liczba akcji (tys. szt.) 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394 1 752 549,394
Zysk na akcję (zł) 0,163 -0,370 0,299 0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,823 10,440 10,740 10,824
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej