pb.pl
6,0700 zł
0,58% 0,0350 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 755 000 2 930 000 2 778 000 2 759 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 175 000 64 000 71 000 138 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 114 000 -7 000 -3 000 70 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 91 000 -15 000 -2 000 55 000
Amortyzacja (tys. zł) 619 000 648 000 654 000 642 000
EBITDA (tys. zł) 794 000 712 000 725 000 780 000
Aktywa (tys. zł) 22 929 000 23 295 000 24 011 000 24 475 000
Kapitał własny (tys. zł)* 10 530 000 10 501 000 10 492 000 10 533 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,069 -0,011 -0,002 0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,024 8,002 7,995 8,026
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej