pb.pl
4,50 zł
0,67% 0,03 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 814 000 2 910 000 2 710 000 2 706 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 128 000 -177 000 33 000 73 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 40 000 -236 000 -53 000 -14 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 000 -198 000 -50 000 -16 000
Amortyzacja (tys. zł) 643 000 648 000 641 000 636 000
EBITDA (tys. zł) 771 000 471 000 674 000 709 000
Aktywa (tys. zł) 22 675 000 22 933 000 23 103 000 23 237 000
Kapitał własny (tys. zł)* 10 131 000 9 936 000 10 448 000 10 446 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,021 -0,151 -0,038 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,720 7,571 7,961 7,960
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej