7,8050 zł
-1,70% -0,1350 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 793 000 3 083 000 2 918 000 2 954 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 150 000 57 000 116 000 224 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 67 000 -21 000 50 000 179 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 53 000 -21 000 39 000 116 000
Amortyzacja (tys.) 728 000 759 000 691 000 660 000
EBITDA (tys.) 878 000 816 000 807 000 884 000
Aktywa (tys.) 24 189 000 24 300 000 24 207 000 23 733 000
Kapitał własny (tys.)* 10 610 000 10 597 000 10 681 000 10 809 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,040 -0,016 0,030 0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,085 8,075 8,139 8,236
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej