pb.pl
5,54 zł
1,28% 0,07 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 710 000 2 706 000 2 755 000 2 930 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 000 73 000 175 000 64 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -53 000 -14 000 114 000 -7 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -50 000 -16 000 91 000 -15 000
Amortyzacja (tys. zł) 641 000 636 000 619 000 648 000
EBITDA (tys. zł) 674 000 709 000 794 000 712 000
Aktywa (tys. zł) 23 103 000 23 237 000 22 929 000 23 295 000
Kapitał własny (tys. zł)* 10 448 000 10 446 000 10 530 000 10 501 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) -0,038 -0,012 0,069 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,961 7,960 8,024 8,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej