pb.pl
6,0700 zł
0,58% 0,0350 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Informacje o spółce - ORANGEPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz telewizję. Ponadto świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzi działalność obrotu energią elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Twarda 18
Kod: 00-105
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5272323
Fax: +48 22 5272341
Internet: www.orange-ir.pl/pl
Email: investors@orange.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Orange Polska SA
Prezes: Fallacher, Jean-François
Sektor: telekomunikacja
EKD: telekomunikacja
Liczba akcji: 1 312 357 479
Zatrudnienie:
  • 14 587 (2017r.) - spółka
  • 13 545 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
NIP: 526-025-09-95
KRS: 0000010681
EKD: 64,20
Ticker GPW: OPL
ISIN: PLTLKPL00017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 005 380 621,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 312 357 479 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 664 999 999
Liczba głosów na WZA: 1 312 357 479 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,67%
Kapitał akcyjny: 3 937 072 437,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 664 999 999
Cena nominalna akcji: 3,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Orange SA 664 999 999 (50,67%) 664 999 999 (50,67%) 2014-07-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie częœci PPTiT w SA 1991-12-04 10 000 000
50,00 10 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1991-12-12
1998-11-18
renominacja 1998-06-25
420,00 10 000 000
4 200 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:140 brak danych o dacie rejestracji 1998-06-25
3,00 1 400 000 000
4 200 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-08
umorzenie akcji 2007-11-28 -31 226 759
-700 103 936,78
3,00 22,42 1 368 773 241
4 106 319 723,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-22
umorzenia akcji 2009-01-16 -33 124 220
0,00
3,00 0,00 1 335 649 021
4 006 947 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-11 -23 291 542
0,00
3,00 0,00 1 312 357 479
3 937 072 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-18
połączenie z Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
zmiana firmy z Telekomunikacja Polska SA na Orange Polska SA 2013-11-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
połączenie z Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. 2016-07-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2007-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2005-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2003-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-11-08 Asymilacja akcji pracownicze
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1998-11-12 Asymilacja akcji pracownicze

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Fallacher, Jean-François Prezes Zarządu 2016-05-01 -
Gaca Mariusz Wiceprezes Zarządu 2014-09-30 -
Kowalski Jacek Członek Zarządu 2011-01-27 -
Nowohoński Maciej Członek Zarządu 2014-03-17 -
Dudek Jolanta Członek Zarządu 2015-10-08 -
Leśniewska Bożena Członek Zarządu 2015-10-08 -
Drożdż Witold Członek Zarządu 2018-10-18 -
Jaworski Tadeusz Członek Zarządu 2018-10-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witucki Maciej Przewodniczący RN 2016-04-12 WORKSERV - Przewodniczący RN
TVN - Członek RN
Pellissier Gervais Wiceprzewodniczący RN 2016-04-12 -
Ricau Marc Sekretarz RN 2016-04-12 -
Rozłucki Wiesław Członek RN 2006-11-09 BPH - Przewodniczący RN
INTERMED - Przewodniczący RN
XTPL - Przewodniczący RN
TVN - Członek RN
Gronicki Mirosław Członek RN 2007-09-20 CELPRODE - Członek RN
Bochniarz Henryka Członek RN 2012-04-12 UNICREDI - Członek Zarządu
ITI - Członek RN
Houlden Russ Członek RN 2014-04-10 -
Thérond Valérie Członek RN 2014-04-10 -
Fernandez Ramon Członek RN 2014-10-09 -
Pasło-Wiśniewska Maria Członek RN 2015-04-09 -
Kleiber Michał Członek RN 2016-04-12 -
Culpin, Jean-Marie Członek RN 2016-04-12 -
Debroeck Eric Członek RN 2016-04-12 -
Lambert de Diesbach, Patrice Członek RN 2016-07-13 -
Colom Artola, Federico Członek RN 2016-07-13 -
Vignolles Jean-Marc Członek RN 2018-04-20 -
Nachyła Monika Członek RN 2019-04-24 BNPPPL - Członek RN
GRAAL - Członek RN
Thibaud, Jean-Michel Członek RN 2019-04-24 -