pb.pl
3,4600 zł
-18,97% -0,8100 zł
YAWAL SA (YWL)

Informacje o spółce - YAWAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium, produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Lubliniecka 36
Kod: 42-284
Miejscowość: Herby
Kraj: Polska
Telefon: +48 34 3528800
Fax: +48 34 3574142
Internet: www.yawal.pl
Email: yawal@yawal.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Yawal SA
Prezes: Jagiełło Magdalena
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Liczba akcji: 5 193 750
Zatrudnienie:
  • 217 (2014r.) - spółka
  • 472 (2014r.) - grupa
Audytor: BDO Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5730106096
KRS: 0000049053
EKD: 24,42
Ticker GPW: YWL
ISIN: PLYAWAL00058

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 970 375 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 5 193 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 304 623
Liczba głosów na WZA: 8 772 150 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,85%
Kapitał akcyjny: 5 817 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 851 897
Cena nominalna akcji: 1,12 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,15%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Poway Holdings Ltd. z Yawal SPV 1 sp. z o.o., Yawal SPV 2 sp. z o.o. i Yawal SPV 3 sp. z o.o. 1 921 050 (36,98%) 5 468 324 (63,90%) 2014-03-11 -
Werder sp. z o.o. 877 210 (16,89%) 877 210 (10,25%) 2014-06-30 -
Lutzen sp. z o.o. 860 000 (16,55%) 860 000 (10,05%) 2014-03-31 -
Rubicon Partners SA 431 363 (8,30%) 431 363 (5,04%) 2014-03-31 SOB, RBC,
Yawal SA zakup akcji własnych 215 000 (4,13%) 215 000 (2,51%) 2012-01-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-10-27
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1996-10-23 2 500
113,25 2 500
283 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-01-02
seria B - prawo poboru, z kapitału rezerwowego 1997-01-30 300
33 975,00
113,25 113,25 2 800
317 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-02-24
zmiana wartości nominalnej akcji 1997-03-06
1,00 317 100
317 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-03-13
seria C - prawo poboru (z zysku za 1996 rok) 1997-05-13 1 577 900
1 577 900,00
1,00 1,00 1 895 000
1 895 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-07-30
2000-12-22
seria D - aport: udziały w Previs sp. z o.o. 1997-06-12 1 155 000
1 155 000,00
1,00 1,00 3 050 000
3 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1997-07-30
seria E - subskrypcja publiczna 1997-06-12 1 500 000
33 000 000,00
1,00 22,00 4 550 000
4 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-12
1998-04-17
1998-06-26
umorzenie akcji 1999-05-27 -487 500
1,12 4 062 500
4 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-07-20
zmiana firmy na KED SA nie została zarejestrowana 2001-12-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2002-12-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy na Al-Pras SA 2002-12-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-09
seria F - prawo poboru 2:1 2007-03-16 2 031 250
72 109 375,00
1,12 35,50 6 093 750
6 825 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-10
2008-01-22
zmiana firmy z Al-Pras SA na Yawal SA 2007-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-18
połączenie z Yawal System sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-06-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2011-06-22 -900 000
0,00
1,12 0,00 5 193 750
5 817 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-29
seria G - subskrypcja prywatna 2012-06-21 5 000 000
0,00
1,12 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2007-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2007-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2007-04-13 Prawo poboru 2:1
2000-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1999-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jagiełło Magdalena Prezes Zarządu 2015-07-01 -
Ryczko Justyna Członek Zarządu 2014-08-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lenczyk Adrian Przewodniczący RN 2014-06-30 -
Michałowski Marek Wiceprzewodniczący RN 2010-08-06 BUDIMEX - Przewodniczący RN
Delowski Tomasz Członek RN 2012-06-21 -
Górski Michał Członek RN 2013-11-12 SPIN - Prezes Zarządu
Przybylski Paweł Członek RN 2014-05-23 -