pb.pl
3,4600 zł
-18,97% -0,8100 zł
YAWAL SA (YWL)

Wyniki finansowe - YAWAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 979 74 165 68 205 71 195
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 494 1 955 2 553 1 057
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 995 313 2 268 -121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 918 143 455 402
Amortyzacja (tys. zł) 3 435 3 499 3 544 3 565
EBITDA (tys. zł) 9 929 5 454 6 097 4 622
Aktywa (tys. zł) 306 186 301 367 325 354 317 459
Kapitał własny (tys. zł)* 160 137 161 490 170 608 173 036
Liczba akcji (tys. szt.) 5 193,750 5 193,750 5 193,750 5 193,750
Zysk na akcję (zł) 1,139 0,028 0,088 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,833 31,093 32,849 33,316
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej