pb.pl

inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU47

Wartość jednostki: 101,60 zł
Aktywa: 207 497 000 zł
Max 1R: 101,60 zł
Min 1R: 98,95 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 101,46 0,14% 0,09%
7D 101,25 0,35% 0,23%
1M 100,68 0,94% 0,51%
3M 100,04 1,56% 0,94%
6M 99,41 2,20% 1,01%
1R -- 1,61%
3L -- 6,41%
YTD -- 1,39%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,20 zł 3,97%
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 59,48 zł 2,87%
AXA Obligacji (AXA FIO) 137,82 zł 2,78%
NN Obligacji (NN FIO) 308,84 zł 2,74%
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,71 zł 2,49%