pb.pl

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2012
Data sporządzenia:2012-07-13
Skrócona nazwa emitenta
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Esperotia Energy Investments S.A. informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie §11 ust.1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 13 lipca 2012 roku Spółka Esperotia Energy Investments S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-329Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Św. Józefa1/3
(ulica)(numer)
+48 71 715 60 64+48 71 715 60 74
(telefon)(fax)
[email protected]www.esperotia.pl
(e-mail)(www)
8971756176
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-07-13Agnieszka KrólPrezes Zarządu