pb.pl

umowy współpracy pomiędzy Hawe Budownictwo sp. z o.o. a Internetia sp. z o.o. - 5,6 mln zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2013
Data sporządzenia:2013-03-25
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę zależną ze spółką Internetia Sp. z o. o. (RB - 17/2013).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 25 marca 2013 roku) spółka zależna Hawe Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej HAWE Budownictwo) zawarła w dniu 25 marca 2013 roku dwie umowy o współpracy (dalej "Umowy"), ze spółką Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Internetia"). Przedmiotem Umów jest utrzymanie i aktywacja usług sieci Internetia przez okres minimum 18 miesięcy. Jeżeli żadna ze stron po tym okresie nie wypowie Umowy wówczas zostanie ona automatycznie przekształcona w Umowę na czas nieoznaczony na dotychczas obowiązujących warunkach. Przychody HAWE Budownictwo z tytułu usług objętych Umowami wyniosą łącznie ponad 5,6 mln zł. Zawarcie przedmiotowych Umów rozszerza dotychczasową współpracę (serwis infrastruktury Dialog) HAWE Budownictwo z spółkami z grupy Netaia S.A. w zakresie serwisu oraz utrzymywania sieci. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Franciszka Nullo2
(ulica)(numer)
022 501 55 00022 501 55 01
(telefon)(fax)
info@hawesa.plwww.hawesa.pl
(e-mail)(www)
527-23-80-580015197353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-25Jerzy KarneyPrezes Zarządu
2013-03-25Krzysztof RybkaWiceprezes Zarządu