pb.pl

Triceps.pl SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014
Data sporządzenia:2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
TRICEPS.PL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd TRICEPS.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 8-11. Podstawa prawna: Inne uregulowania
Załączniki
PlikOpis
TRICEPS_Ogłoszenie o ZWZ na dzień 30.06.2014.pdf
TRICEPS_Projekty uchwał na ZWZ dnia 30.06.2014.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRICEPS.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-541Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej8C/2
(ulica)(numer)
71 336 50 9471 336 50 94
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8892722194
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-03Michał WasilewskiPrezes Zarządu