pb.pl

Teliani Valley Polska SA: Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Teliani Valley Polska S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11.06.2014r., posiadały co najmniej 5% w głosach: Joanna Traka, posiadająca 2861000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 50,0174% głosów ogółem w Spółce.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELIANI VALLEY POLSKA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ostrowskiego30
(ulica)(numer)
(71) 339 25 09(71) 339 25 05
(telefon)(fax)
office@telianivalley.plwww.skarbygruzji.pl
(e-mail)(www)
8942883943932852612
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-12Adam SworowskiPrezes Zarządu