pb.pl

G-Energy SA: Informacja od akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2014
Data sporządzenia:2014-07-07
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Informacja od akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 07.07.2014r. do spółki wpłynęła informacja akcjonariusza SPECIOCUS LIMITED z siedzibą w Limassol następującej treści: Notification pursuant to Art.69 and 69a of the Act on Public Offering As a shareholder of the company G-ENERGY S.A. seated in Warsaw at Plac Defilad 1, registered in the Register of Entrepreneurs under KRS number 0000380413 (further called GENERGY or Company) acting pursuant to Art. 69 par 1 pt 2 and Art. 69 par 4 and 4b and art. 69a par 1 pt 3 of the Act of July 29th, 2005 on Public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to the organized trading, and Public Companies (Dz. U. of 2009, No. 185, item 1439, and Dz. U. of 23 September 2005, No 184, item 1539), We inform about reduction below 75% of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY on June 30th, 2014 resulting from change of equity interest equal to 748.200 (seven hundred forty eight thousand two hundred) shares and votes of GENERGY. Before the aforementioned change SPECIOCUS LIMITED (hereinafter called SPECIOCUS) held directly 11.320.000 (eleven million three hundred twenty thousand) shares, entitling to 11.320.000 (eleven million three hundred twenty thousand) votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, equal to 69,66% (sixty nine and sixty six hundreds of percent) in all number of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY. Simultaneously due to the fact that SPECIOCUS has the status of dominant company in GENERGY which Company holds own shares in amount of 675.479 (six hundred seventy five thousand four hundred seventy nine), entitling to 675.479 (six hundred seventy five thousand four hundred seventy nine) votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, equal to 4,16% (four and sixteen hundreds of percent) in all number of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, SPECIOCUS has indirect shareholding in amount of 4,16% (four and sixteen hundreds of percent). In result of such indirect shareholding, SPECIOCUS held in total (directly and indirectly) 11.995.479 (eleven million nine hundred ninety five thousand four hundred seventy nine) votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, what caused total shareholding in the Company equal to 73,82% (seventy three and eighty two hundreds of percent) in all number of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY. As a result of the aforementioned reduction of votes on June 30th 2014, SPECIOCUS holds directly 10.571.800 (ten million five hundred seventy one thousand eight hundred) shares, entitling to 10.571.800 (ten million five hundred seventy one thousand eight hundred) votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, equal to 65,06% (sixty five and six hundreds of percent) in all number of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY. Simultaneously due to the fact that SPECIOCUS has the status of dominant company in GENERGY which Company holds own shares in amount of 675.479 (six hundred seventy five thousand four hundred seventy nine), entitling to 675.479 (six hundred seventy five thousand four hundred seventy nine) votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, equal to 4,16% (four and sixteen hundreds of percent) in all number of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, SPECIOCUS has indirect shareholding in amount of 4,16% (four and sixteen hundreds of percent) which results total (direct and indirect) shareholding equal to 11.247.279 (eleven million two hundred forty seven thousand two hundred seventy nine) votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY, what cause total shareholding in the Company equal to 69,21% (sixty nine and twenty one hundreds of percent) in all number of votes at the General Meeting of Shareholders of GENERGY. In connection with the requirement on informing of further increase or decrease in the shareholding of GENERGY, We do not exclude direct or indirect increase or decrease. In addition We inform, that there are no entities referred to Art.87 point 1.3.c of the Act on Public Offering with whom We have concluded agreements for transfer of voting rights from owned GENERGY shares.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Defilad1 lok 1308
(ulica)(numer)
22 379 62 8022 256 28 68
(telefon)(fax)
biuro@genergy.plwww.genergy.pl
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-07Grzegorz FigurskiPrezes ZarząduGrzegorz Figurski