pb.pl

Vidis SA: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2014
Data sporządzenia:2014-07-16
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Vidis S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 lipca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
2014-07-14 Zawiadomienie z art. 69 - AstorianCapital S.A..pdfZawiadomienie z art. 69
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-16Krzysztof SzymczykowskiCzłonek Zarządu
2014-07-16Tomasz KliczkowskiWiceprezes Zarządu