pb.pl

NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA: Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

10

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAVIS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 grudnia 2014 r.:

1. Marshall Nordic Limited
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1130000 akcji
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1130000
- % udział w liczbie głosów na ZWZ: 64,57%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 41,09%

2. Wojciech Żak
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 520000
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 520000
- % udział w liczbie głosów na ZWZ: 29,71%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 18,91%

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

NOVAVIS S.A.

 

Energetyka (ene)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-697

 

WARSZAWA

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

RZYMOWSKIEGO

 

53

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 441 17 19

 

+48 22 628 11 03

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

521-362-91-96

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis