pb.pl

TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

4

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2014-12-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Teliani Valley Polska SA („Spółka”) informuje, że w dniu 18.12.2014r. otrzymał zawiadomienie od spółki INC S.A., o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% ogólnej liczny głosów na WZA.
Spółka INC S.A. zawiadomiła, iż zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku zbycia akcji Spółki w wyniku umowy cywilnoprawnej. Umowa została rozliczona dnia 18.12.2014r.
Po zbyciu akcji INC S.A. posiada 80.795 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, które stanowią 1,41% w kapitale i 1,41% w głosach ogółem. Podmioty zależne INC nie posiadają akcji Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt. 3 lit.c ustawy o ofercie publicznej.
Przed zbyciem akcji, INC S.A. posiadał 322795 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, stanowiących 5,64% udziału w kapitale oraz 5,64% udziału w głosach na WZA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

53-238

 

Wrocław

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Ostrowskiego

 

30

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(71) 339 25 09

 

(71) 339 25 05

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@telianivalley.pl

 

www.skarbygruzji.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

8942883943

 

932852612

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2014-12-19

Adam Sworowski

Prezes Zarządu