pb.pl

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA: Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

18

/

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

MPAY S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że zatrudniona w Spółce osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych:

(a) w dniu 13 sierpnia 2014 roku zawarła umowę cywilnoprawną poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, na mocy której kupiła 90.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 5 groszy jedna akcja i łączną cenę 4.500 złotych. Przeniesienie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2014 roku;

(b) w dniu 19 grudnia 2014 roku sprzedała w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect 30.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela za średnią cenę 44 groszy jedna akcja i łączną cenę 13.250 złotych.

(c) w dniu 29 grudnia 2014 roku sprzedała w ramach alternatywnego systemie obrotu NewConnect 3.050 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela za średnią cenę 45 groszy jedna akcja i łączną cenę 1.372 złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Komunikat mpay 07012015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MPAY S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

04-186

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Grochowska

 

21A

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 515 61 07

 

+48 22 515 62 00

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

kontakt@mpay.com.pl

 

www.mpay.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5213258216

 

015506707

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-01-08

Jacek Bykowski

Prezes Zarządu

Jacek Bykowski