pb.pl

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

MPAY S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2015

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.

7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

10. Wolne wnioski.W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce "Inwestor"Załączniki do raportu:

- Ogłoszenie o zwołaniu WZA

- Projekty uchwał na WZA

- Formularz pełnomocnictwa WZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA.pdf

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA Mpay S.A

 

 

Projekty Uchwal_WZA.pdf

Projekty Uchwał na ZWZA Mpay S.A

 

 

formularz_pelnomocnictwa_WZA.pdf

Formularz pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MPAY S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

04-186

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Grochowska

 

21A

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 515 61 07

 

+48 22 515 62 00

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

kontakt@mpay.com.pl

 

www.mpay.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5213258216

 

015506707

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-28

Jacek Bykowski

Prezes Zarządu

Jacek Bykowski