pb.pl

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A. w dniu 25.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

2

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

MPAY S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A. w dniu 25.06.2015

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał powzietych przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

MPAY ZWZA 25062015.pdf

Treść uchwał z ZWZA mPay S.A. z 25.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

MPAY S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

04-186

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Grochowska

 

21A

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 515 61 07

 

+48 22 515 62 00

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

kontakt@mpay.com.pl

 

www.mpay.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5213258216

 

015506707

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis