pb.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

8

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam SA z siedzibą w Jaśle informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2015 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Aleksander Stojek – 14.109.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 83,53% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 59,28% ogólnej liczby głosów;
2. Krzysztof Klepadło – 2.102.968 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,45% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,84% ogólnej liczby głosów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

38-200

 

Jasło

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Floriańska

 

17/14

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 13 491 50 00

 

+48 13 491 50 50

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

telgam@telgam.pl

 

www.telgam.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6851656979

 

370343408

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-30

Aleksander Stojek

Prezes Zarządu

Aleksander Stojek