pb.pl

DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 CZERWCA 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

38

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

DORADCY24 S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 CZERWCA 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 CZERWCA 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA.

1. Polfinance Sp. z o. o. – 48.000.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 30,87% głosów na ZWZA oraz stanowi 12,83% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

2. Pan Jerzy Dera - 34.600.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 22,25 % głosów na ZWZA oraz stanowi 9,25% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

3. Pan Paweł Woźniak – 34.600.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 22,25 % głosów na ZWZA oraz stanowi 9,25% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.


4. Pan Dariusz Bąkowski – 28.300.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 18,20 % głosów na ZWZA oraz stanowi 7,57% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

5. Pan Łukasz Jagiełło – 10.000.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 6,43 % głosów na ZWZA oraz stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

DORADCY24 S.A.

 

Finanse inne (fin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

53-508

 

Wrocław

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Prosta

 

36

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

71 342 10 85

 

71 343 12 50

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

www.doradcy24.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

527-252-77-06

 

140791036

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-30

Paweł

Woźniak

Prezes Zarządu