pb.pl

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA: Korekta Raportu 7/2015 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

16

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

AFORTI HOLDING S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta Raportu 7/2015 – Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2014

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu 7/2015, zawierającą poprawioną treść raportu uzupełniającego opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding, wydanego w dniu 28.05.2015r. przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident.

Emiten informuje, że omyłka pisarska została popełniona w raporcie biegłego rewidenta, natomiast opinia biegłego rewident nie zawierała błędów.

Zmiany te nie wpłynęły na wyniki finansowe żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Aforti Holding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

AH S.A. RB ESPI 16 2015 Korekta do raportu 7 2015 Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2014.pdf

Korekta raportu rocznego skonsolidowanego

 

 

Aneks od Biegłego Rewidenta.pdf

Aneks do Raportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

AFORTI HOLDING S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

00-613

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Tytusa Chałubińskiego

 

8 XXV p.

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 647 50 00

 

+48 22 536 71 40

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@afortiholding.pl

 

www.afortiholding.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-245-37-55

 

141800547

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-07

Klaudiusz Sytek

Prezes Zarządu