pb.pl

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA: Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego(osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

15

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO-REX S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego(osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu)

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lipca 2015 roku, powziął informację o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Panem Jackiem Jussak mającym dostęp do informacji poufnych.
Z otrzymanej informacji sporządzonej w dniu 24 lipca 2015 r., wynika iż, Everest Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr /osoba blisko związana z Prezesem Zarządu Termo-Rex SA/ zbył łącznie 52 274 sztuk akcji Termo-Rex S.A. notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w tym:
- w dniu 20.07.2015r. 30 738 sztuk akcji po cenie 2,91zł,
- w dniu 21.07.2015r. 21 536 sztuk akcji po cenie 3,05 zł,
Transakcje zostały zawarte podczas transakcji sesyjnych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TERMO-REX S.A.

 

Metalowy (met)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

43-600

 

Jaworzno

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Wojska Polskiego

 

2i

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (32) 614 00 56

 

+48 (32) 615 03 30

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6322006690

 

242619597

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-24

Jacek Jussak

Prezes Zarządu