pb.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

9

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Klepadło, o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, że od dnia 10 czerwca 2015 roku, w wyniku transakcji na rynku NewConnect, nabyłem 287 033 sztuk akcji spółki TELGAM S.A. i tym samym w dniu 31 lipca 2015 roku przekroczyłem 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed nabyciem akcji posiadałem 2 102 968 akcji TELGAM S.A., które stanowiły 8,84% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 2 102 968 głosów, co stanowiło 8,84% udziału w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku nabycia akcji posiadam 2 390 001 sztuk akcji TELGAM S.A., które stanowią 10,04% udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 2 390 001 głosów, co stanowi 10,04% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Niniejszym informuję, że w najbliższych 12 miesiącach planuję zmianę stanu posiadania ww udziałów. Wyrażam uznanie dla prezesa spółki za wybór doskonałej strategii rozwoju firmy!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TELGAM S.A.

 

 

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

38-200

 

Jasło

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Floriańska

 

17/14

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 13 491 50 00

 

+48 13 491 50 50

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

telgam@telgam.pl

 

www.telgam.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6851656979

 

370343408

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-03

Aleksander Stojek

Prezes Zarządu

Aleksander Stojek