pb.pl

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

46

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARHEDGE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z artykułem 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas wznowionych po przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 lipca 2015 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji obecnych na ZWZA:
575 500 sztuk
Liczba wszystkich akcji: 5 587 403 sztuk (z uwzględnieniem emisji akcji serii B - 7 011 403 sztuk)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Starhedge S.A. w dniu 30 lipca 2015 roku:

Family Fund Sp. z o.o. SKA - 558 500 akcji uprawniających do 558 500 głosów, co stanowiło 97,046% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 9,996% ogólnej liczby głosów (z uwzględnieniem emisji akcji serii B – stanowiło 97,046% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 7,966% ogólnej liczby głosów) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

STARHEDGE S.A.

 

Drzewny (drz)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

00-901

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Plac Defilad

 

1 p. XVII

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

22 620 31 76

 

22 654 11 75

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

biuro@starhedge.pl

 

www.starhedge.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

9260001337

 

970517930

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-04

Moshe Hayman

Członek Zarządu

Moshe Hayman