pb.pl

TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmianie udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w związku z posiadaniem udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na WZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

5

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICEPS.PL S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w związku z posiadaniem udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na WZA

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki TRICEPS.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 19 sierpnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Michała Wasilewskiego (dalej: Zawiadamiający) w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w związku z posiadaniem udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki TRICEPS.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka).
Przed dokonaniem transakcji zakupu akcji Zawiadamiający posiadał 1.150.000 akcji Spółki, stanowiących 64,16% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2.150.000 głosów na WZA, co stanowiło 76,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Po dokonaniu przez Zawiadamiającego transakcji nabycia 11.260 akcji Spółki w dniach 12.08-18.08.2015 r. w trybie transakcji sesyjnych na rynku NewConnect po średniej cenie wynoszącej 0,49 zł za akcję, Zawiadamiający posiada 1.161.260 akcji Spółki, stanowiących 64,78% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2.161.260 głosów na WZA, co stanowi 77,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Zawiadamiający informuje, że nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

TRICEPS.PL S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

50-541

 

Wrocław

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Armii Krajowej

 

8C/2

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

71 336 50 94

 

71 336 50 94

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

8892722194

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-19

Michał Wasilewski

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-08-19

Arkadiusz Bała

Wiceprezes Zarządu