pb.pl

Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPE15

Wartość jednostki: 15,07 zł
Aktywa: 1 815 650 zł
Max 1R: 15,33 zł
Min 1R: 15,04 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne globalne pozostałe
Towarzystwo: OPERA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne pozostałe
1D 15,07 0,00% -0,03%
7D 15,07 0,00% 0,34%
1M 15,06 0,07% 0,91%
3M 15,07 0,00% 3,55%
6M 15,19 -0,79% 0,16%
1R 15,33 -1,70% 1,97%
3L 15,92 -5,34% 0,35%
YTD 15,22 -0,99% -0,15%

Najlepsze fundusze dłużne globalne pozostałe