7,0200 zł
0,29% 0,0200 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 11 041 -9 140 5 632 7 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 200 3 973 128 2 730
Zysk (strata) brutto (tys.) 762 662 -264 2 951
Zysk (strata) netto (tys.)* 467 -3 207 502 1 934
Amortyzacja (tys.) 1 902 2 006 1 836 1 876
EBITDA (tys.) 3 102 5 979 1 964 4 606
Aktywa (tys.) 69 363 63 277 58 246 60 515
Kapitał własny (tys.)* 27 342 24 136 22 686 24 621
Liczba akcji (tys. szt.) 4 119,374 4 119,374 4 119,374 4 119,374
Zysk na akcję (zł) 0,113 -0,778 0,122 0,470
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,637 5,859 5,507 5,977
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej