31,4000 zł
-7,65% -2,6000 zł
Prefa Group SA (PFG)

Informacje o spółce - PREFAGRP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa rozpoczęła działalność w branży generalnego wykonawstwa, projektowej, konstrukcyjnej i produkcyjnej dedykowanej przede wszystkim dla sektora b2b, w tym deweloperów oraz inwestorów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kościańska 36
Kod: 60-112
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 2211322
Fax:
Internet: www.prefagroup.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prefa Group SA
Prezes: Suchanek Jakub
Sektor:
EKD: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 5 000 000
Zatrudnienie:
  • 57 (2022r.) - spółka
  • 84 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP: 8971795331
KRS: 0000490390
EKD: 4110Z
Ticker GPW: PFG
ISIN: PL71MDA00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 157 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 229 750
Liczba głosów na WZA: 5 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,59%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 229 750
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Projbud Deweloper sp. z o.o. kontrolowana przez Jakuba Suchanka 979 750 (19,59%) 979 750 (19,59%) 2021-06-30 -
Suchanek Jakub 250 000 (5,00%) 250 000 (5,00%) 2018-07-10 PFM,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 0213-12-03 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-28
2013-12-11
seria B - subskrypcja prywatna 2016-03-08 250 000
750 000,00
0,10 3,00 1 250 000
125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-28
2016-04-06
zmiana firmy z 71Media SA na PHI Wierzytelności SA 2018-09-24

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z PHI Wierzytelności SA na Prefa Group SA 2020-08-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-18
seria C - prawo poboru 1:3 odwołana 2022-01-14 3 750 000
3 750 000,00
0,10 1,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-12-22
seria C - prawo poboru 1:3 2022-06-30 3 750 000
1 875 000,00
0,10 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja otwarta emisja nie doszła do skutku 2022-11-21 340 000
5 100 000,00
0,10 15,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-08 Prawo poboru 1:3
2022-01-20 Prawo poboru 1:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Suchanek Jakub Prezes Zarządu 2018-08-01 PERMAFIX - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kuźma Jan Członek RN 2020-11-26 PERMAFIX - Członek RN
Jankowski Przemysław Członek RN 2023-09-29 PERMAFIX - Członek RN
Mnich Krzysztof Członek RN 2023-09-29 -
Michalski Tomasz Członek RN 2023-10-30 -