31,4000 zł
-7,65% -2,6000 zł
Prefa Group SA (PFG)

Wyniki finansowe - PREFAGRP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 971 2 494 2 494 256
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 275 -6 524 -6 524 -7 672
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 099 -9 817 -9 817 -11 076
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 006 -11 261 -11 261 -11 076
Amortyzacja (tys.) -366 -275 -275 -325
EBITDA (tys.) 3 909 -6 799 -6 799 -7 997
Aktywa (tys.) 188 681 198 644 198 644 193 912
Kapitał własny (tys.)* -27 254 -38 935 -38 935 -50 011
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250,000 1 250,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,805 -9,009 -2,252 -2,215
Wartość księgowa na akcję (zł) -21,803 -31,148 -7,787 -10,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej