4,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Wyniki finansowe - BETOMAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 36 553 32 109 25 950 25 523
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 121 4 300 1 567 1 398
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 993 4 229 1 470 1 363
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 859 3 055 1 071 758
Amortyzacja (tys.) 991 897 874 828
EBITDA (tys.) 7 112 5 197 2 441 2 226
Aktywa (tys.) 86 643 87 834 86 002 87 941
Kapitał własny (tys.)* 60 257 63 312 64 383 65 018
Liczba akcji (tys. szt.) 13 400,000 13 400,000 13 400,000 13 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,363 0,228 0,080 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,497 4,725 4,805 4,852
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej