0,2260 zł
0,00% 0,0000 zł
BVT S.A. (BVT)

Informacje o spółce - BVT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

BVT SA prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Bartla 3
Kod: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6575071
Fax:
Internet: www.lexbono.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: LexBono SA
Prezes: Gądek Robert
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 19 373 333
Zatrudnienie:
  • 20 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 9930653149
KRS: 0000525241
EKD: 66,19
Ticker GPW: BVT
ISIN: PLBVTSA00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 378 373,258 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 19 373 333 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 428 933
Liczba głosów na WZA: 19 373 333 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,97%
Kapitał akcyjny: 1 937 333,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 428 933
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 3 568 883 (18,42%) 3 568 883 (18,42%) 2022-12-15 SNG, IMR, UNV, YBS, AVE, MRG, IMP, GTY, FTL, OXY, MTE, ECL, AIN, OUT, DOW, U2K, APC, COS,
Art. Human Capital sp. z o.o. 2 913 041 (15,03%) 2 913 041 (15,03%) 2022-12-15 -
Jarosz Sławomir NWZ 2 432 307 (12,55%) 2 432 307 (12,55%) 2023-10-16 IMP, OUT, AIN, YBS,
Zaremba Grzegorz NWZ 1 276 924 (6,59%) 1 276 924 (6,59%) 2023-10-16 -
Gądek Robert 1 237 778 (6,38%) 1 237 778 (6,38%) 2022-12-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 72 000
360 000,00
5,00 5,00 72 000
360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 108 000
540 000,00
5,00 5,00 180 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria C - subskrypcja prywatna 2014-10-08 20 000
5,00 200 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-08-21
2015-03-10
split 1:50 2015-07-17
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze Windykacja PL sp. z o.o. 2016-05-31 1 033 513
3 224 560,56
0,10 3,12 11 033 513
1 103 351,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-14
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-28 39 820
3 982,00
0,10 0,10 11 073 333
1 107 333,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-21
seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2020-12-30 332 200
33 220,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2020-12-30 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - kapitał docelowy 2021-06-30 253 157
177 209,90
0,10 0,70 11 326 490
1 132 649,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-02
seria I - kapitał docelowy 2022-08-11 8 046 843
1 046 089,59
0,10 0,13 19 373 333
1 937 333,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-12-15
zmiana firmy z BVT SA na Griffin SA uchylona 2023-07-17

KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna uchylona 2023-07-17 12 915 555
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z BVT SA na LexBono SA 2023-10-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gądek Robert Prezes Zarządu 2018-07-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zaremba Grzegorz Członek RN 2017-02-27 KUPIEC - Członek RN
Bielaszka Artur Członek RN 2017-09-25 -
Górski Artur Członek RN 2022-11-23 IMPERIO - Prezes Zarządu
MRHAMBUR - Członek RN
Jarosz Sławomir Członek RN 2022-11-23 ABSINV - Prezes Zarządu
IMPERIO - Przewodniczący RN
ORION - Członek RN
PLJADLO - Członek RN
Boliński Piotr Członek RN 2022-11-23 MORIZ - Wiceprzewodniczący RN