0,2690 zł
-5,61% -0,0160 zł
BVT S.A. (BVT)

Informacje o spółce - BVT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

BVT SA prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Słoneczna 28-30
Kod: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6575071
Fax:
Internet: www.bvtsa.com.pl
Email: sekretariat@bvtsa.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BVT SA
Prezes: Gądek Robert
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 11 326 490
Zatrudnienie:
  • 14 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 9930653149
KRS: 0000525241
EKD: 66,19
Ticker GPW: BVT
ISIN: PLBVTSA00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 228 049,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 326 490 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 653 935
Liczba głosów na WZA: 11 326 490 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,07%
Kapitał akcyjny: 1 132 649,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 653 935
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kupiec SA kontrolowany przez Leszka Wróblewskiego, wraz z Kaja sp. z o.o. 3 168 883 (27,97%) 3 168 883 (27,97%) 2022-06-21 -
Górski Artur ZWZ 913 497 (8,06%) 913 497 (8,06%) 2022-06-28 SNG, COS, OML, SPK, GTY, IMR, AIN, ALD, DOW, MTE, OUT, OPT, TLT, YBS, AVE, MRG, ECL, U2K, APC, IMP,
Boliński Piotr 571 555 (5,04%) 571 555 (5,04%) 2022-02-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 72 000
360 000,00
5,00 5,00 72 000
360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 108 000
540 000,00
5,00 5,00 180 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria C - subskrypcja prywatna 2014-10-08 20 000
5,00 200 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-08-21
2015-03-10
split 1:50 2015-07-17
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze Windykacja PL sp. z o.o. 2016-05-31 1 033 513
3 224 560,56
0,10 3,12 11 033 513
1 103 351,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-14
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-28 39 820
3 982,00
0,10 0,10 11 073 333
1 107 333,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-21
seria F - subskrypcja prywatna 2020-12-30 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2020-12-30 332 200
33 220,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - kapitał docelowy 2021-06-30 253 157
177 209,90
0,10 0,70 11 326 490
1 132 649,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gądek Robert Prezes Zarządu 2018-07-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wróblewski Piotr Członek RN 2016-05-31 KUPIEC - Przewodniczący RN
Zaremba Grzegorz Członek RN 2017-02-27 KUPIEC - Członek RN
Bielaszka Artur Członek RN 2017-09-25 -
Wrzos Zbigniew Członek RN 2020-07-13 -
Wróblewski Leszek Członek RN 2020-07-13 KUPIEC - Prezes Zarządu