0,2750 zł
9,13% 0,0230 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 629 598 342 334
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -243 95 -38 122
Zysk (strata) brutto (tys.) -346 -72 -143 16
Zysk (strata) netto (tys.)* -268 -72 -143 16
Amortyzacja (tys.) 8 0 0 0
EBITDA (tys.) -235 95 -38 122
Aktywa (tys.) 20 659 19 468 19 559 18 685
Kapitał własny (tys.)* 1 434 1 315 1 543 1 252
Liczba akcji (tys. szt.) 11 326,490 19 373,333 19 373,333 19 373,333
Zysk na akcję (zł) -0,024 -0,004 -0,007 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,127 0,068 0,080 0,065
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej