0,2690 zł
-5,61% -0,0160 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 622 583 944 812
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -204 -178 282 340
Zysk (strata) brutto (tys.) -310 -282 183 231
Zysk (strata) netto (tys.)* -445 -257 183 190
Amortyzacja (tys.) 16 14 14 14
EBITDA (tys.) -188 -164 296 354
Aktywa (tys.) 28 565 28 021 27 868 26 772
Kapitał własny (tys.)* 1 445 1 216 1 237 1 444
Liczba akcji (tys. szt.) 11 073,333 11 073,333 11 073,333 11 326,490
Zysk na akcję (zł) -0,040 -0,023 0,017 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,131 0,110 0,112 0,128
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej