0,5100 zł
2,00% 0,0100 zł
Roof Renovation S.A. (RRH)

Informacje o spółce - ROOFRENOV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Platforma internetowa o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane są filmy szkoleniowe poświęcone tematyce tenisowej z udziałem gwiazd światowej klasy. Spółka nie wyklucza rozszerzenia swojej działalności na inne dyscypliny sportu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kępska 2G, lok. 3.2
Kod: 45-129
Miejscowość: Opole
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: roofrenovation.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Roof Renovation Spółka Akcyjna
Prezes: Wójcik Rafał
Sektor: portale internetowe
EKD: stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
Liczba akcji: 173 861 667
Zatrudnienie:
  • 2 (2022r.) - spółka
  • 37 (2022r.) - grupa
Audytor: Global Audit Partner - Boczkowski, Duś, Procner - Biegli Rewidenci
NIP: 5260208786
KRS: 0000185671
EKD: 70,21
Ticker GPW: RRH
ISIN: PLCMPRS00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 88 669 450,17 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 173 861 667 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 145 249 293
Liczba głosów na WZA: 173 861 667 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,53%
Kapitał akcyjny: 17 386 166,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 145 249 293
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,47%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wójcik Rafał 59 431 560 (34,18%) 59 431 560 (34,18%) 2023-01-19 -
Kochajkiewicz Tomasz 45 889 831 (26,39%) 45 889 831 (26,39%) 2023-01-19 -
Śnieżek Paweł wraz z żoną 39 927 902 (22,96%) 39 927 902 (22,96%) 2023-01-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-04-09 120
12 000 000,00
100 000,00 100 000,00 120
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria B 1990-10-01 580
100 000,00 700
70 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria C 1991-01-11 1 900
100 000,00 2 600
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria D 1998-08-28 228
2 280,00
10,00 10,00 2 828
28 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria E 1999-07-21 120
1 200,00
10,00 10,00 2 948
29 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria F 2003-09-04 22 052
10,00 25 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria G 2007-06-27 25 000
10,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

split 1:100 2008-02-06
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-10
seria H - subskrypcja prywatna 2019-03-27 9 000 000
900 000,00
0,10 0,10 14 000 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-10
zmiana nazwy z ComPress SA na Thunderbolt SA 2019-06-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-12
zmiana firmy z Thunderbolt SA na TopLevelTennis.com SA 2019-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-14
seria I - subskrypcja prywatna 2019-11-27 4 000 000
2 000 000,00
0,10 0,50 18 000 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-10
seria J - subskrypcja prywatna 2020-06-30 5 000 000
0,10 21 805 000
2 180 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-03
seria K - kapitał docelowy 2020-11-19 1 666 667
1 000 000,20
0,10 0,60 23 471 667
2 347 166,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-24
seria L - subskrypcja prywatna 2022-06-23 150 390 000
61 659 900,00
0,10 0,41 173 861 667
17 386 166,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-19
zmiana firmy z TopLevelTennis.com SA na Roof Renovation SA 2022-06-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2010-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2009-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wójcik Rafał Prezes Zarządu 2022-10-05 -
Kochajkiewicz Tomasz Członek Zarządu 2022-10-05 -
Śnieżek Paweł Członek Zarządu 2022-10-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lasek Zbisław Członek RN 2019-06-17 MTENERGI - Prezes Zarządu
IDH - Członek RN
INTM - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
Mrzygłód Mateusz Członek RN 2022-06-23 -
Śnieżek Sandra Członek RN 2022-06-23 -
Kochajkiewicz Marta Członek RN 2022-06-23 -
Wójcik Agnieszka Członek RN 2022-06-23 -