0,5100 zł
2,00% 0,0100 zł
Roof Renovation S.A. (RRH)

Wyniki finansowe - ROOFRENOV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 14 4 38 252 25 342
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -248 -263 7 325 -3 244
Zysk (strata) brutto (tys.) -246 -264 7 249 -3 688
Zysk (strata) netto (tys.)* -246 -264 6 175 -3 040
Amortyzacja (tys.) 195 197 85 1 454
EBITDA (tys.) -53 -66 7 410 -1 790
Aktywa (tys.) 751 404 89 609 87 758
Kapitał własny (tys.)* 514 -9 70 727 67 686
Liczba akcji (tys. szt.) 23 471,667 23 471,667 23 471,667 23 471,667
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,011 0,263 -0,130
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,022 0,000 3,013 2,884
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej