pb.pl
2,3500 zł
-2,49% -0,0600 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe - FAMUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 344 000 223 000 254 000 318 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 62 000 70 000 79 000 28 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 64 000 41 000 86 000 61 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 52 000 31 000 71 000 31 000
Amortyzacja (tys. zł) 47 000 42 000 44 000 44 000
EBITDA (tys. zł) 109 000 112 000 123 000 72 000
Aktywa (tys. zł) 2 650 000 2 784 000 2 459 000 2 492 000
Kapitał własny (tys. zł)* 1 586 000 1 624 000 1 671 000 1 710 000
Liczba akcji (tys. szt.) 574 763,212 574 763,212 574 763,212 574 763,212
Zysk na akcję (zł) 0,090 0,054 0,124 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,759 2,826 2,907 2,975
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej