3,8000 zł
-0,39% -0,0150 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Informacje o spółce - GLCOSMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zrzesza firmy produkujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini, wiążąc szczególne nadzieje z ekspansją zagraniczną - na rynek niemiecki, a także w Azji (Chiny oraz Korea Południowa). Rozwija także aktywność w segmencie private label. Dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, czy Rossmann.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wielkopolska 3
Kod: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj: Polska
Telefon: +48 48 3845801
Fax: +48 48 3609257
Internet: www.globalcosmed.eu
Email: recepcja@globalcosmed.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Global Cosmed SA
Prezes: Mielimonka Andreas
Sektor: kosmetyki i chemia gospodarcza
EKD: produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Liczba akcji: 87 338 652
Zatrudnienie:
  • 493 (2019r.) - spółka
  • 685 (2019r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 7960069371
KRS: 0000049539
EKD: 20,42
Ticker GPW: GLC
ISIN: PLGLBLC00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 331 886 877,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 87 338 652 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76 618 963
Liczba głosów na WZA: 104 564 774 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,73%
Kapitał akcyjny: 87 338 652,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93 845 085
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,27%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mielimonka Andreas wraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 76 618 963 (87,73%) 93 845 085 (89,75%) 2018-10-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 813 276
1,00 1 813 276
1 813 276,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-10-03
podwyższenie kapitału seria D 6 254 085
1,00 35 333 311
35 333 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-08-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 200 000
200 000,00
1,00 1,00 35 533 311
35 533 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-30
2014-02-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 250 000
1,00 86 326 086
86 326 086,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-11
seria B - subskrypcja prywatna 2011-08-02 15 412 846
1,00 17 226 122
17 226 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-16
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-02 7 253 104
1,00 24 479 226
24 479 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
2011-09-16
2013-08-19
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-08-02 200 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2012-03-12 10 000 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18

seria F - subskrypcja prywatna 2012-04-27 4 600 000
1,00 29 079 226
29 079 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18

2013-08-19
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2016-01-15 500 000
500 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - Andreas Mielimonka 2016-01-15 38 055 089
156 025 864,90
1,00 4,10 73 588 400
73 588 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-19
seria H - Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k. 2016-06-14 2 961 125
12 140 612,50
1,00 4,10 76 549 525
76 549 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria I - Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k. 2016-06-14 4 653 197
19 078 107,70
1,00 4,10 81 202 722
81 202 722,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria J - GCG Investment sp. z o.o. 2016-06-14 4 873 363
19 980 788,30
1,00 4,10 86 076 085
86 076 085,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria L - emisja podziałowa 2017-03-17 1
1,00 86 076 086
86 076 086,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
seria M - subskrypcja prywatna 2018-06-25 1 012 566
3 604 734,96
1,00 3,56 87 338 652
87 338 652,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2021-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mielimonka Andreas Prezes Zarządu 2016-06-16 -
Mielimonka Magdalena Wiceprezes Zarządu 2016-01-15 -
Koziatek Robert Członek Zarządu 2020-07-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gawrońska Aleksandra Przewodniczący RN 2017-06-28 -
Kubicka Jolanta Wiceprzewodniczący RN 2016-01-15 -
Sułek Marian Członek RN 2012-09-18 -
Okoniewski Michał Członek RN 2017-11-01 -
Wojszko, Miłosz Mariusz Członek RN 2018-06-25 -