3,6600 zł
-2,40% -0,0900 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 145 91 222 96 168 86 220
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 117 6 457 12 699 4 983
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 283 6 388 13 102 4 897
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 900 5 696 11 222 4 593
Amortyzacja (tys. zł) 2 541 2 604 3 306 2 560
EBITDA (tys. zł) 11 658 9 061 16 005 7 543
Aktywa (tys. zł) 347 328 338 521 347 221 357 251
Kapitał własny (tys. zł)* 195 565 201 099 212 230 216 838
Liczba akcji (tys. szt.) 87 338,652 87 338,652 87 338,652 87 338,652
Zysk na akcję (zł) 0,102 0,065 0,128 0,053
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,239 2,303 2,430 2,483
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej