pb.pl
7,9500 zł
-1,85% -0,1500 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 77 628 85 048 74 518 86 277
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 303 1 914 3 800 3 669
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 999 1 427 2 608 3 531
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 019 1 103 2 215 2 808
Amortyzacja (tys. zł) 2 740 2 642 2 682 2 472
EBITDA (tys. zł) 5 043 4 556 6 482 6 141
Aktywa (tys. zł) 331 380 330 988 321 567 334 502
Kapitał własny (tys. zł)* 181 023 182 012 184 340 186 796
Liczba akcji (tys. szt.) 87 338,652 87 338,652 87 338,652 87 338,652
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,013 0,025 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,073 2,084 2,111 2,139
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej