7,6500 zł
0,00% 0,0000 zł
Games Box (GMB)

Wyniki finansowe - GAMESBOX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 228 231 220 93
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 10 -37 -80
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 13 -34 -77
Zysk (strata) netto (tys.)* 17 13 -34 -77
Amortyzacja (tys.) 5 5 5 5
EBITDA (tys.) 6 15 -32 -75
Aktywa (tys.) 1 936 1 947 1 912 1 846
Kapitał własny (tys.)* 1 925 1 938 1 904 1 827
Liczba akcji (tys. szt.) 1 213,750 1 213,750 1 213,750 1 213,750
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,011 -0,028 -0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,586 1,597 1,569 1,505
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej