5,0000 zł
0,40% 0,0200 zł
Grupa Trinity SA (GTY)

Wyniki finansowe - GTRINITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 50 347 53 168 59 119 63 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 744 0 0 665
Zysk (strata) brutto (tys.) 525 -284 -1 018 687
Zysk (strata) netto (tys.)* 469 -330 -1 040 193
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 744 0 0 665
Aktywa (tys.) 28 928 31 193 32 655 31 387
Kapitał własny (tys.)* 5 519 4 245 2 410 2 711
Liczba akcji (tys. szt.) 1 294,369 1 294,369 1 294,369 1 294,369
Zysk na akcję (zł) 0,362 -0,255 -0,803 0,149
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,264 3,280 1,862 2,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej