9,3850 zł
-1,31% -0,1250 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 156 1 512 3 266 1 502
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 657 309 1 760 1 342
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 667 198 1 775 1 318
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 682 225 1 551 1 147
Amortyzacja (tys. zł) 230 424 289 -76
EBITDA (tys. zł) 887 733 2 049 1 266
Aktywa (tys. zł) 17 155 17 727 20 259 21 146
Kapitał własny (tys. zł)* 2 265 2 400 3 831 4 078
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,039 0,272 0,201
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,397 0,421 0,672 0,715
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej