2,9100 zł
0,34% 0,0100 zł
INNO-GENE SA (IGN)

Wyniki finansowe - INNOGENE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 528 738 83 160
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 487 -297 -455 -561
Zysk (strata) brutto (tys.) -335 -297 -451 -561
Zysk (strata) netto (tys.)* -335 -299 -451 -561
Amortyzacja (tys.) 189 20 20 13
EBITDA (tys.) -1 298 -277 -435 -548
Aktywa (tys.) 10 270 9 296 9 280 9 129
Kapitał własny (tys.)* 8 051 7 752 7 301 6 748
Liczba akcji (tys. szt.) 5 701,081 5 701,081 5 701,081 5 701,081
Zysk na akcję (zł) -0,059 -0,052 -0,079 -0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,412 1,360 1,281 1,184
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej