pb.pl
0,1300 zł
-13,33% -0,0200 zł
Lauren Peso Polska SA (LPS)

Wyniki finansowe - LAURENPES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 519 1 234 301 316
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 185 -122 -65
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -26 161 -138 -87
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -26 161 -138 -87
Amortyzacja (tys. zł) 40 36 37 37
EBITDA (tys. zł) 47 221 -85 -28
Aktywa (tys. zł) 3 014 2 453 2 956 2 218
Kapitał własny (tys. zł)* 385 189 409 363
Liczba akcji (tys. szt.) 66 500,000 66 500,000 66 500,000 66 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,002 -0,002 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,006 0,003 0,006 0,005
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej