33,0000 zł
-2,37% -0,8000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Informacje o spółce - XBSPROLOG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadcząca kompleksową obsługę logistyczną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w obsłudze łańcucha dostaw towarów akcyzowych: napojów alkoholowych i olejów smarowych. Posiada skład podatkowy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. 3 Maja 8
Kod: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj: Polska
Telefon: +48 227383780
Fax: +48 227383788
Internet: www.pro-log.com.pl
Email: biuro@pro-log.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: XBS Pro-Log SA
Prezes: Kołodziejczyk Jacek
Sektor: logistyka
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 1 000 000
Zatrudnienie:
  • 70 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kontex sp. z o.o.
NIP: 8381495154
KRS: 0000408511
EKD: 70,22
Ticker GPW: XBS
ISIN: PLPROLG00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 33 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 891 181
Liczba głosów na WZA: 1 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,12%
Kapitał akcyjny: 1 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 891 181
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,12%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
XBS Logistics SA 891 181 (89,12%) 891 181 (89,12%) 2021-06-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana nazwy z Pro-Log SA na XBS Pro-Log SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-01-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-12-08 1 000 000
10 000 000,00
1,00 10,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2020-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2020-01-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2019-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2018-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2018-11-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2018-01-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2017-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2015-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł
2015-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł
2014-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2014-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2013-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2013-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2012-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kołodziejczyk Jacek Prezes Zarządu 2020-07-17 -
Zdrojkowski Remigiusz Członek Zarządu 2017-01-25 -
Kieblesz Damian Członek Zarządu 2019-10-23 -
Korbus Daniel Członek Zarządu 2020-07-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Faucher, Jean-Francois Przewodniczący RN 2019-09-17 -
Roszkowski Rafał Członek RN 2016-01-18 ONICO - Członek RN
Szwarc-Skudlarska, Kamila Członek RN 2016-11-06 -
Masse, Jean Pierre Członek RN 2016-10-06 -
Zawistowski Andrzej Członek RN 2016-10-06 SECOWAR - Przewodniczący RN