33,0000 zł
-2,37% -0,8000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 987 7 848 9 819 6 328
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 180 1 093 2 400 406
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 252 1 105 2 410 396
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 857 1 998 286
Amortyzacja (tys. zł) 138 145 137 140
EBITDA (tys. zł) 318 1 238 2 537 546
Aktywa (tys. zł) 14 099 15 219 16 679 16 301
Kapitał własny (tys. zł)* 9 605 10 462 10 357 10 643
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,857 1,998 0,286
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,605 10,462 10,357 10,643
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej