62,5000 zł
-0,79% -0,5000 zł
XBS Pro-Log SA (XBS)

Wyniki finansowe - XBSPROLOG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 365 13 650 9 617 10 404
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 979 3 541 1 600 1 896
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 041 3 758 1 711 1 975
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 367 3 135 1 402 1 610
Amortyzacja (tys.) 299 280 272 245
EBITDA (tys.) 3 278 3 821 1 872 2 141
Aktywa (tys.) 27 428 25 045 25 981 24 394
Kapitał własny (tys.)* 16 435 15 070 16 472 18 081
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) 2,367 3,135 1,402 1,610
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,435 15,070 16,472 18,081
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej