0,6160 zł
3,01% 0,0180 zł
Resbud SE (RES)

Informacje o spółce - RESBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Holding działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółki z grupy zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy i modernizacji instalacji energetycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zielna 20
Kod: 32-085
Miejscowość: Modlniczka
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 3071599
Fax:
Internet: www.resbud.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Resbud SE
Prezes: Długosz Krzysztof
Sektor:
EKD: budownictwo ogólne
Liczba akcji: 315 493 684
Zatrudnienie:
  • 1 (2022r.) - spółka
  • 229 (2009r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 5130282962
KRS: 0001005556
EKD:
Ticker GPW: RES
ISIN: PLRESBD00032

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 194 344 109,344 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 315 493 684 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 261 760 422
Liczba głosów na WZA: 315 493 684 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,95%
Kapitał akcyjny: 34 704 306,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 261 760 422
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,05%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DKW Polska OÜ 85 632 874 (27,14%) 85 632 874 (27,14%) 2024-03-14 -
Pietrosz Sergiusz 80 084 032 (25,38%) 80 084 032 (25,38%) 2024-03-14 -
Petrov Alexey bezpośrednio, poprzez AP Energobau OÜ 53 217 230 (16,86%) 53 217 230 (16,86%) 2024-03-14 -
Petrova Olga bezpośrednio, wraz z Siergiejem Pietrowem, poprzez EU Lex Management OÜ 42 826 286 (13,57%) 42 826 286 (13,57%) 2023-11-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana wartości nominalnej akcji cena nominalna w EUR
0,11 13 000 000
1 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 500
10 575,00
1,72 7,05 2 474 500
4 256 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-23
2013-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 633 000
1,72 2 473 000
4 253 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-08
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-05-26 840 000
1 444 800,00
1,72 1,72 840 000
1 444 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1994-07-01
2007-09-27
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii 2012-04-20 1 680 000
1,72
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:4 2012-04-20
0,43
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:4 2014-08-25
0,43 9 898 000
4 256 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-09
podział przez wydzielenie 2015-05-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
renominacja akcji 2016-04-29
0,40 9 898 000
3 959 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
split 1:4 2016-07-07 9 898 000
0,10 39 592 000
3 959 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-29
seria C - subskrypcja prywatna 2016-08-31 3 958 000
1 068 660,00
0,10 0,27 43 550 000
4 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-18
seria D - subskrypcja prywatna 2016-10-24 21 250 000
5 100 000,00
0,10 0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 5:1 2016-11-17
0,50 8 710 000
4 355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-11-17
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria B - subskrypcja prywatna 2017-03-30 4 290 000
3 775 200,00
0,50 0,88 13 000 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-11
połączenie z połączenie z Resbud1 Polska a.s. bez podwyższania kapitału 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
zmiana firmy z Resbud SA na Resbud SE 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-21
obniżenie kapitału 2018-01-03
0,45
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2019-05-31 5 100 000
0,11 18 100 000
1 991 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-19
akcje zwykłe cena emisyjna i nominalna w EUR 2020-01-07 269 697 411
40 454 611,65
0,11 0,15 236 620 263
26 028 229,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-09
akcje bonusowe bez wartości nominalnej 2022-05-23 78 873 421
315 493 684
34 704 306,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Długosz Krzysztof Prezes Zarządu 2021-04-24 -
Dyja, Joanna Maria Członek Zarządu 2021-04-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Petrov Alexey Przewodniczący RN 2019-06-18 -
J?emets Anna Członek RN 2019-06-18 -
Grabowski Maciej Członek RN 2022-09-12 -
Pietrosz Sergiusz Członek RN 2022-09-12 -
Krawczyk Dariusz Członek RN 2023-06-28 -