0,6160 zł
3,01% 0,0180 zł
Resbud SE (RES)

Wyniki finansowe - RESBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 82 078 42 200 -36 969 10 550
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 708 -431 -40 261 762
Zysk (strata) brutto (tys.) -5 044 -1 228 -38 754 -3 856
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 327 -1 232 -36 098 -2 132
Amortyzacja (tys.) -799 457 -41 572
EBITDA (tys.) 909 26 -40 302 1 334
Aktywa (tys.) 351 199 277 921 248 137 224 454
Kapitał własny (tys.)* 150 893 137 477 110 726 110 443
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej